Voda 100% vhodná pro lidský život

Princip úpravy vody

Základem našeho unikátního způsobu úpravy vody 100% vhodné pro lidský život je špičkové zahraniční zařízení. Při výrobě zařízení je použito více než 100 globálních patentů. Filtrační jednotka splňuje nejpřísnější kritéria největší nezávislé společnosti NSF, která se zabývá testováním domácích vodních filtrů již od roku 1944.

Filtr-certifikace

Filtr splňuje certifikace podle norem NSF/ANSI

Certifikát 42

Zlepšení chuti, vůně, vzhledu.

Certifikát 53

Kontaminanty jako např. olovo, těkavé organické látky.

Certifikát 55

Norma týkající se dodatečné baktericidní úpravy dezinfikované pitné vody z veřejné vodovodní sítě (třída B).

Certifikát 401

Nové kontaminanty včetně některých léků na předpis/volně prodejných léků, nových typů herbicidů apod., které se ve stopovém množství nacházejí v pitné vodě.

Námi používaný filtr je první zařízení na světě, které certifikát podle této normy získalo!

 

1) Odstranění chemických látek

Námi používaný filtr s lisovaným uhlíkovým blokem a unikátním výrobním procesem má aktivní plochu 446 tisíc m2! Pro názornost porovnání s výměnným filtrem konvice Brita. V této konvici je uhlík pouze sypký, není ani lisován.

Unikátní proces výroby filtru

Skořápky kokosových ořechů jsou vystaveny vysoké teplotě a spáleny na uhlík, čímž vzniknou mikroskopické póry, a následně jsou uhlíkové částice slisovány do specifikované patentované velikosti a upraveny do bloku. Uhlíkový filtr neobsahuje žádné živočišné materiály.

uhlikovy filtr vyroba

Tato technologie je lepší než jiné (z uhlí nebo dřeva) díky větší poréznosti, která zlepšuje kvalitu a účinnost filtrace vody. Odstraňuje částice až do velikosti 0,2 mikronu (částice 300 x tenčí než lidský vlas). Vlevo námi používaný filtr.

uhlikovy filtr zrno

Filtr odstraňuje nebo účinně omezuje více než 160 potenciálních kontaminantů, z nichž 145 může mít dopad na lidské zdraví.

Většina kontaminantů se zdraví škodlivými účinky, (pesticidy a jejich vedlejší produkty, prchavé organické sloučeniny…), obsahují molekuly uhlíku, které mají tendenci se na sebe vázat. Takže kontaminanty ve vodě mají tendenci se vázat na uhlíkový filtr, který funguje jako magnet.

Minerální látky jako vápník a hořčík ve vodě zůstávají.

Přehled odstraněných kontaminantů:

Estetické účinky

Estetické účinky.

Norma NSF/ANSI č. 42.

Snížení koncentrace v %.
Drobné částice (třída 1), (počet/ml při velikosti <1 mikron) 99,4
Chlorová příchuť a zápach (mg/l jako chlor) 97,5
Chloramin (mg/l) 97,6

 

Zdraví škodlivé účinky

Zdraví škodlivé účinky.

Norma NSF/ANSI č. 53.

Snížení koncentrace v %. Potenciální účinky na zdraví v případě požití z vody  Zdroje kontaminantu v pitné vodě
Azbest (počet vláken/ml) >99,7 Poškození kůže; problémy oběhového systému; zvýšené riziko výskytu benigních střevních polypů, plicních chorob a rakoviny Rozpad azbestového cementu ve vodovodech; uvolňuje se z odpadů závodů na výrobu skla a elektroniky; při opotřebení/rozbití materiálů obsahujících azbest; eroze přírodních ložisek
Olovo při pH 6,5 (mg/l) >99,3 Kojenci a děti: zpoždění fyzického nebo duševního vývoje, Dospělí: problémy s ledvinami; vysoký krevní tlak Koroze domácích instalatérských systémů; eroze přírodních úložišť
Olovo při pH 8,5 (mg/l) >99,3 Kojenci a děti: zpoždění fyzického nebo duševního vývoje, Dospělí: problémy s ledvinami; vysoký krevní tlak Koroze domácích instalatérských systémů; eroze přírodních úložišť
Rtuť při pH 6,5 (mg/l) >96,5

Koncentruje se především v ledvinách a v menší míře i v játrech a slezině.  Studené končetiny, vypadávání vlasů, zažívací poruchy, různé neurologické a psychické potíže až po závažné stavy jako např. chudokrevnost.

Průmyslové a odpadní zdroje
Rtuť při pH 8,5 (mg/l) 96,5

Koncentruje se především v ledvinách a v menší míře i v játrech a slezině.  Studené končetiny, vypadávání vlasů, zažívací poruchy, různé neurologické a psychické potíže až po závažné stavy jako např. chudokrevnost.

Průmyslové a odpadní zdroje
Alachlor (µg/l) >97,6 Problémy s očima, játry, ledvinami nebo slezinou; anémie, zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se z herbicidů použitých na řádkové plodiny
Atrazin (µg/l) >94 7 Problémy kardiovaskulárního systému; reprodukční potíže; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se z herbicidu použitého na řádkové plodiny; uvolňuje se z odpadních vod výrobních závodů
Benzen (µg/l) >96,5 Anémie; snížení počtu krevních destiček; zvýšené riziko vzniku rakoviny Vypouští se z továren; uvolňuje se ze skladovacích zásobníků plynu a skládek
Karbofuran (µg/l) >98,8 Problémy s krví nebo nervovým systémem; reprodukční obtíže Uvolňuje se při vykuřování půdy užívaného při pěstování rýže a tolice vojtěšky
Tetrachlormetan - Chlorid uhličitý (µg/l) >98 Problémy s játry; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se z chemických závodů a při dalších průmyslových činnostech
Chlordan (µg/l) 99,5 Problémy s játry nebo nervovým systémem; zvýšené riziko vzniku rakoviny Zbytky zakázaného termiticidu
Chlorobenzen (µg/l) >99,9 Problémy s játry nebo ledvinami Uvolňuje se z chemických a zemědělských závodů
2-4-D (µg/l) 99,9 Problémy s ledvinami, játry a hematologické problémy Uvolňuje se z herbicidů použitých na řádkové plodiny
Dibromchlorpropan (µg/l) >99,7 Reprodukční problémy; poškození ledvin; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se při použití jako nematocid při vykuřování půdy
o-dichlorbenzen (µg/l) >99,94 Problémy s ledvinami, játry nebo oběhovým systémem Uvolňuje se z průmyslových chemických továren
Endrin (µg/l) >96,6 Problémy s játry; účinky na nervový systém Zbytek zakázaného insekticidu
Etylbenzen >99,95 Poškození jater a ledvin Uvolňuje se z ropných rafinerií
Etylendibromid (µg/l) >99,0 Problémy s játry, žaludkem, reprodukčním systémem a ledvinami; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se z ropných rafinerií
Heptachlor 99,9 Poškození jater a centrálního nervového systému; zvýšené nebezpečí vzniku rakoviny Zbytky zakázaného termiticidu
Heptachlorepoxid (µg/l) >99,5 Poškození jater; zvýšené riziko vzniku rakoviny Rozklad heptachloru
Lindan gamma-BHC (µg/l) >99,0 Poškození jater a ledvin; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se z půdy ošetřené insekticidem
Metyl terciální butyl eter (MTBE) 96 Ovlivňuje chuť a zápach vody, podezřelý karcinogen Únik z podzemních a nadzemních zásobníků paliva, z potrubí, během tankování, při automobilových nehodách, kdy se poškodí palivová nádrž, při likvidaci „starého“ benzínu, emise ze starších lodních motorů a v menší míře při bouřích a srážkách s MTBE ve vzduchu
Metoxychlor (µg/l) 99,9 Poškození tkáně ledvin, jater a srdce; reprodukční problémy Uvolňuje se z insekticidu použitého na ovoci, zelenině, vojtěšce, hospodářských zvířatech
Polychlorované bifenyly (Arochlor 1260) >97,0 Změny kůže; problémy s brzlíkem; imunitní nedostatky; reprodukční problémy, problémy nervového systému; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se ze skládek; vypouštění odpadních chemikálií
Radon (pCi/l) 99,99 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Radioaktivní plyn, rozpad uranu. V půdách a horninách obsahujících uran, žulu, břidlici, fosfát a smolinec. Eroze přírodních úložišť.
Simazin (µg/l) >98,2 Hematologické problémy Uvolňující se herbicid
Styren (µg/l) >99,9 Problémy s játry, ledvinami a oběhovým systémem Uvolňuje se ze závodů na zpracování pryže a plastu; uvolňuje se ze skládek
Tetrachloretylen (µg/l) >96,5 Poškození jater; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se z továren a chemických čističek
Toluen (µg/l) 99,96 Problémy nervového systému, problémy s ledvinami a játry Uvolňuje se z ropných rafinerií
Trihalometany celkem (CTHM) (µg/l) >99,8 Problémy s játry, ledvinami a centrálním nervovým systémem; zvýšené riziko vzniku rakoviny Vedlejší produkt vznikající při dezinfekci pitné vody
Toxafen (µg/l) >93,1 Problémy s játry, ledvinami a štítnou žlázou; účinky na centrální nervový systém; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se z insekticidu použitého na bavlně a dobytku
2,4,5 TP (Silvex) (µg/l) >95 Poškození jater a ledvin Zbytek zakázaného herbicidu
Trichloretylen (µg/l) >99,8 Problémy s játry; zvýšené riziko vzniku rakovin Uvolňuje se závodů na odmašťování kovů a dalších továren
Prchavé organické sloučeniny (µg/l) jako chloroform >99,8 Problémy s játry, ledvinami a centrálním nervovým systémem; zvýšené riziko vzniku rakoviny Vedlejší produkt vznikající při dezinfekci pitné vody

 

Eliminace organických chemických látek
Chemická látka, norma č. 53, (substituční test) Míra eliminace chemických látek v % Potenciální účinky na zdraví v případě požití z vody  Zdroje kontaminantu v pitné vodě
alachlor >97,6 Problémy s očima, játry, ledvinami nebo slezinou; anémie, zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se z herbicidů použitých na řádkové plodiny
atrazin >97 Problémy kardiovaskulárního systému; reprodukční potíže; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se z herbicidu použitého na řádkové plodiny; uvolňuje se z odpadních vod výrobních závodů
benzen >99 Anémie; snížení počtu krevních destiček; zvýšené riziko vzniku rakoviny Vypouští se z továren; uvolňuje se ze skladovacích zásobníků plynu a skládek
karbofuran >99 Problémy s krví nebo nervovým systémem; reprodukční obtíže Uvolňuje se při vykuřování půdy užívaného při pěstování rýže a tolice vojtěšky
Tetrachlormetan - Chlorid uhličitý >98 Problémy s játry; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se z chemických závodů a při dalších průmyslových činnostech
chlorbenzen >99 Problémy s játry nebo ledvinami Uvolňuje se z chemických a zemědělských závodů
chlorpikrin 99 Toxicita pro lidi, včetně karcinogenicity, reprodukční a vývojové toxicity, neurotoxicity a akutní toxicity Uvolňuje se při použití jako pesticid a jako vedlejší produkt dezinfekce pitné vody
2,4-D 98 Problémy s ledvinami, játry a hematologické problémy Uvolňuje se z herbicidů použitých na řádkové plodiny
dibromchlorpropan (DBCP) >99,7 Reprodukční problémy; poškození ledvin; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se při použití jako nematocid při vykuřování půdy
o-dichlorbenzen >99,94 Problémy s ledvinami, játry nebo oběhovým systémem Uvolňuje se z průmyslových chemických továren
p-dichlorbenzen >98 Anémie; poškození jater, ledvin nebo sleziny; změny v krvi Uvolňuje se z průmyslových chemických továren
1,2-dichloretan >94 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se z průmyslových chemických továren
1,1 -dichloretylen >99 Poškození jater Uvolňuje se z průmyslových chemických továren
cis-1,2-dichloretylen >99 Poškození jater a ledvin; problémy nervového a hematologického systému Uvolňuje se z průmyslových chemických továren
trans-1,2-dichloretylen >99 Poškození jater Uvolňuje se z průmyslových chemických továren
1,2-dichlorpropan >99 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se z průmyslových chemických továren
cis-1,3-dichlorpropylen >99 Poškození žlučníku a ledvin Uvolňuje se z průmyslových chemických továren
dinoseb (DNBP) 99 Reprodukční problémy Uvolňuje se z herbicidů používaných na sójové boby a zeleninu
endrin 99 Problémy s játry; účinky na nervový systém Zbytek zakázaného insekticidu
etylbenzen >99,95 Poškození jater a ledvin Uvolňuje se z ropných rafinerií
etylendibromid (EDB) >99 Problémy s játry, žaludkem, reprodukčním systémem a ledvinami; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se z ropných rafinerií
Halogenacetonitrily (HAN):      
bromchloracetonitril 98 Podezřelý karcinogen Vedlejší produkt vznikající při dezinfekci pitné vody
dibromacetonitril 98 Podezřelý karcinogen Vedlejší produkt vznikající při dezinfekci pitné vody
dichloracetonitril 98 Podezřelý karcinogen Vedlejší produkt vznikající při dezinfekci pitné vody
trichloracetonitril >98,6 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Vedlejší produkt vznikající při dezinfekci pitné vody
Halogenketony (HK):      
1,1 -dichlor-2-propanon 99 Podezřelý karcinogen Vedlejší produkt vznikající při dezinfekci pitné vody
1,1,1 -dichlor-2-propanon 96 Podezřelý karcinogen Vedlejší produkt vznikající při dezinfekci pitné vody
heptachlor (H-34, Heptox) >99 Poškození jater a centrálního nervového systému; zvýšené nebezpečí vzniku rakoviny Zbytky zakázaného termiticidu
heptachlor epoxid 98 Poškození jater; zvýšené riziko vzniku rakoviny Rozklad heptachloru
hexachlorbutadien >98 Poškození jater a ledvin; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se z průmyslových chemických továren
hexachlorcyklopentadien >99 Poškození ledvin a žaludku Uvolňuje se z chemických závodů; uvolňuje se při použití pesticidu
gamma-BHC - lindan >99 Poškození jater a ledvin; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se z půdy ošetřené insekticidem
metoxychlor >99 Poškození tkáně ledvin, jater a srdce; reprodukční problémy Uvolňuje se z insekticidu použitého na ovoci, zelenině, vojtěšce, hospodářských zvířatech
pentachlorfenol >99 Problémy jater a ledvin; vliv na reprodukční činnost; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se z továren na zpracování dřeva; zbytek zakázaného herbicidu
simazin >98,2 Hematologické problémy Uvolňující se herbicid
styren >99,9 Problémy s játry, ledvinami a oběhovým systémem Uvolňuje se ze závodů na zpracování pryže a plastu; uvolňuje se ze skládek
1,1,2,2-tetrachloretan >99 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se při použití jako pesticid
tetrachloretylen >96,5 Poškození jater; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se z továren a chemických čističek
toluen 99,96 Problémy nervového systému, problémy s ledvinami a játry Uvolňuje se z ropných rafinerií
2,4,5-TP (Silvex) 95 Poškození jater a ledvin Zbytek zakázaného herbicidu
kyselina tribrómoctová >98 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Vedlejší produkt vznikající při dezinfekci pitné vody
1,2,4-trlchlorbenzen 99,3 Změny v nadledvinkách Uvolňuje se z textilních továren
1,1,1 -trichloretan 95 Problémy jater, nervového systému, problémy oběhového systému Uvolňuje se ze závodů na odmašťování kovů a dalších továren
1,1,2-trichloretan >99,9 Problémy s játry, ledvinami a imunitním systémem Uvolňuje se z průmyslových chemických továren
trichloretylen >99,8 Problémy s játry; zvýšené riziko vzniku rakovin Uvolňuje se závodů na odmašťování kovů a dalších továren
trihalometany (zahrnují):      
Chloroform viz Trihalometany (TTHM) nebo VOC >99,8 Problémy s játry, ledvinami a centrálním nervovým systémem; zvýšené riziko vzniku rakoviny Vedlejší produkt vznikající při dezinfekci pitné vody
bromoform >95 Problémy s játry, ledvinami a centrálním nervovým systémem; zvýšené riziko vzniku rakoviny Vedlejší produkt vznikající při dezinfekci pitné vody
bromdichlormetan >95 Problémy s játry, ledvinami a centrálním nervovým systémem; zvýšené riziko vzniku rakoviny Vedlejší produkt vznikající při dezinfekci pitné vody
chlordibrommetan >95 Problémy s játry, ledvinami a centrálním nervovým systémem; zvýšené riziko vzniku rakoviny Vedlejší produkt vznikající při dezinfekci pitné vody
Xyleny (celkem) >99,8 Poškození nervového systému Uvolňuje se z rafinerií a chemických továren

 

Eliminace sloučenin (bifenyly, trihalometany…)
Sloučenina Snížení koncentrace v % (5670 litrů) Potenciální účinky na zdraví v případě požití z vody   Zdroje kontaminantu v pitné vodě
Acenaften >99,7 Bolest hlavy, únava, nevolnost; rozvoj alergie kůže; poškození jater a ledvin Uvolňuje se při použití jako insekticid/fungicid
Acenaftylen >99,7 Bolest hlavy, únava, nevolnost; rozvoj alergie kůže; poškození jater a ledvin Dehydratace acenaftenu
Aldrin 97,4 [Zvýšené riziko vzniku rakoviny] Uvolňuje se z půdy ošetřené insekticidem
Antracen >96,6 Poškození kůže, zažívacího traktu; hematologické problémy, problémy lymfatického systému Uvolňuje se během výroby barviv nebo konzervace dřeva; uvolňuje se při použití insekticidu
Benzidin >99,6 Zvýšené riziko rakoviny močového měchýře a dalších druhů rakoviny Uvolňuje se ze skládek odpadů; rozklad barviv na bázi benzidinu (rozklad 1, 2 difenylhydrazinu)
Benzo(a)antracen >99,3 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se ze skládek odpadu zařízení na zpracování plynu; produkt nedokonalého spalování pevných paliv, organických hmot, odpadu
Benzo(a)pyren 92,5 Reprodukční problémy; změny kůže; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se z obkladů zásobníků vody a rozvodů
Benzo(b)fluoranten 98,7 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se ze skládek odpadu zařízení na zpracování plynu; produkt nedokonalého spalování pevných paliv, organických hmot, odpadu
Benzo(g,h,i)perylen 91 Možné problémy s kůží, játry a souvisejícími tkáněmi Produkt nedokonalého spalování pevných paliv, organických hmot, odpadu
Benzo(k)fluoroanten 98,1 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se ze závodů na výrobu barviv nebo na zpracování dřeva; produkt nedokonalého spalování pevných paliv, organických hmot, odpadu
alfa-benzenhexachlorid - BHC viz Lindan >99,6 Poškození jater a ledvin; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se z půdy ošetřené insekticidem
beta-benzenhexachlorid - BHC >99,6 Problémy s játry a ledvinami; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se z půdy ošetřené insekticidem
delta-benzenhexachlorid - BHC >99,6 Problémy s játry a ledvinami Uvolňuje se z půdy ošetřené insekticidem
gama-benzenhexachlorid >99,6 Poškození jater a ledvin; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se z půdy ošetřené insekticidem
Bis (2-chloretoxy) metan >99,3 Podráždění kůže a očí Uvolňuje se ze závodů na zpracování pryže
Bis (2-chloretyl) eter - (BCEE) >99,0 Podráždění a problémy s pokožkou, očima, hrdlem a plícemi; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se z textilních továren, závodů na zpracování pesticidů a průmyslových chemických továren
Bis (2-chlorizopropyl) eter >98,3 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se ze závodů na zpracování barviv, léčiv a průmyslových chemických továren
Bis (2-etylhexyl) ftalát >99,5 Vývojové problémy, problémy s játry a zažívacím traktem; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se při výrobě PVC a vinyl chloridových pryskyřic
4-bromofenyl fenyl eter >99,1   Rozpouští se na skládkách odpadu
Butyl benzyl ftalát >99,4 Reprodukční a vývojové problémy; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se ze závodů na zpracování PVC; rozpouští se na skládkách odpadu
Chlordan 99,5 Problémy s játry nebo nervovým systémem; zvýšené riziko vzniku rakoviny Zbytky zakázaného termiticidu
4-chlor-3-metyl fenol >99,1 Problémy s plícemi a kůži Vedlejší produkt při čištění vody chlorováním; uvolňuje se z odpadních vod výrobních závodů
2-chloretyl vinyl eter >99,9   Uvolňuje se během výroby léčiv
2-chlornaftalen 95,3 Používá se v rozpouštědlech, konzervačních přípravcích na dřevo, olejích pro testování indexu zlomu a jako přísada do izolace kabelů, motorového oleje, elektrolytických sloučenin a kondenzátorů. Používají se při výrobě barviv. Toxické polutanty
2-chlorfenol >98,1 Reprodukční a vývojové problémy; poškození jater a ledvin, zvýšené riziko vzniku rakovin Uvolňuje se z ošetřeného dřeva; uvolňuje se z výrobních zařízení
4-chlorfenyl fenyl eter >99,1   Rozpouští se na skládkách odpadu
Chrysen >97,8 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Znečistění prachových částic tvořených při spalování odpadu, benzínů nebo živočišných a rostlinných materiálů
4,4-DDD 98,2 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Zbytky zakázaných pesticidů; uvolňuje se ze skládek
Di-n-butyl ftalát >99,6 Možné reprodukční problémy (při požití velkého množství) Uvolňuje se z průmyslových chemických továren
Di-n-octyl ftalát (DNOP) >98,8 Možné poškození jater Uvolňuje se během výroby; uvolňuje se z plastů během použití a ze skládek
dibenzo (a,h) antracen 93,4 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se ze skládek odpadu, zařízení na zpracování plynu; produkt nedokonalého spalování pevných paliv, organických hmot a odpadu
1,3- dichlorbenzen >99,8 Poškození jater a ledvin Uvolňuje se z průmyslových chemických továren
3,3'- dichlorbenzidin >99,6 Dermatitida; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se z průmyslových chemických továren
2,4- dichlorfenol >98,7 Poškození jater a ledvin; účinky na nervový a imunitní systém Uvolňuje se z továren na výrobu pesticidů
cis-1,3-dichlorpropen >99,8 Poškození jater a ledvin; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se při použití jako pesticid
trans-1,3-dichlorpropen >99,9 Poškození jater a ledvin; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se při použití jako pesticid
Dieldrin 99,7 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se z půdy ošetřené insekticidem
Dietyl ftalát >99,7   Uvolňuje se z plastů během používání a ze skládek obsahujících plasty
Dimetyl ftalát >99,8 Reprodukční problémy; poškození ledvin Uvolňuje se z průmyslových chemických továren
2,4- dimetylfenol >98,7 Poškození jater a ledvin; účinky na nervový a imunitní systém Uvolňuje se z továren na výrobu pesticidů
4,6- dinitro-2-metyl fenol >99,3 Problémy centrálního nervového systému a kardiovaskulární problémy; katarakty; podráždění kůže; poškození jater a ledvin Uvolňuje se z chemických průmyslových závodů; uvolňuje se ze skládek a používá se jako pesticid
2,4- dinitrofenol >99,7 Nevolnost, zvracení, pocení, závratě, bolesti hlavy, úbytek hmotnosti Pesticid se uvolňuje do vody a do ovzduší z výrobních závodů
2,4- dinitrotoluen >94,3 Účinky na krevní a nervový systém; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se z průmyslových chemických závodů a při výrobě munice a barviv např. polyuretan, munice a barviva
2,6- dinitrotoluen >95,1 Účinky na krevní a nervový systém; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se z průmyslových chemických závodů a při výrobě munice a barviv např. polyuretan, munice a barviva
1,2-difenylhydrazin >99,0 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Rozpouští se na skládkách odpadu
alfa-endosulfan 97,1 Narušení endokrinního systému Uvolňuje se z insekticidu použitého na ošetření potravinových plodin
beta-endosulfan 97,5 Narušení endokrinního systému Uvolňuje se z insekticidu použitého na ošetření potravinových plodin
Endosulfan sulfát 95,4 Poškození jater, ledvin a reprodukčních orgánů; narušení endokrinních funkcí Rozklad alfa a beta izomerů endosulfanu
Endrln 99,7 Problémy s játry; účinky na nervový systém Zbytek zakázaného insekticidu
Endrin aldehyd >99,0 Problémy s játry; účinky na nervový systém Rozklad endrinu
Fluoranten >98,2 Poškození jater a ledvin; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se ze závodů na výrobu barviv, léčiv a agrochemikálií
Fluor >99,7 Hematologické účinky Uvolňuje se ze závodů na výrobu barviv, pesticidů, duroplastu a léčiv
Heptachlor 99,2 Poškození jater a centrálního nervového systému; zvýšené nebezpečí vzniku rakoviny Zbytky zakázaného termiticidu
Heptachlor epoxid 99,6 Poškození jater; zvýšené riziko vzniku rakoviny Rozklad heptachloru
Hexachlorbenzen >98,8 Poškození jater a ledvin; reprodukční problémy; benigní tumory na endokrinních žlázách; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se ze závodů na zpracování kovů a na výrobu agrochemikálií
Hexachlorcyklopentadien >99 Poškození ledvin a žaludku Uvolňuje se z chemických závodů; uvolňuje se při použití pesticidu
Hexachloretan >96,6 Poškození jater a ledvin; zvýšené riziko vzniku rakoviny Reakce určitých sloučenin uhlíku s chlorem; spalování chlorovaných uhlovodíků; uvolňuje se při použití insekticidů
Izoforon - Isoforon >98,4 Poškození ledvin; možné reprodukční problémy Uvolňuje se z chemických závodů
Naftalen >99,7 Hematologické problémy; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se při vykuřování půdy (repelent); uvolňuje se z průmyslových chemických závodů
Nitrobenzen >98,5 Poškození jater a ledvin; reprodukční problémy; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se při emisích a do odpadních vod během výroby a zpracování, používá se jako rozpouštědlo
2-nitrofenol >99,5 Poškození jater a ledvin; problémy nervového systému Uvolňuje se z chemických továren během výroby; rozklad pesticidů
4-nitrofenol >99,8 Problémy plic a nervového systému Uvolňuje se z chemických továren během výroby; uvolňuje se při použití jako fungicid; rozklad pesticidů
N-nitrosodi-n-propylamin >99,2 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se ze skládek a používá se na hubení plevele
N-nitrosodifenylamin >99,1 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Rozpouští se na skládkách odpadu
Polychlorovaný bifenyl - PCB 1016 >98,8 Změny kůže; problémy s brzlíkem; imunitní nedostatky; reprodukční problémy, problémy nervového systému; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se ze skládek; vypouštění odpadních chemikálií
Polychlorovaný bifenyl - PCB 1221 >99,6 Změny kůže; problémy s brzlíkem; imunitní nedostatky; reprodukční problémy, problémy nervového systému; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se ze skládek; vypouštění odpadních chemikálií
Polychlorovaný bifenyl - PCB 1232 >98,4 Změny kůže; problémy s brzlíkem; imunitní nedostatky; reprodukční problémy, problémy nervového systému; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se ze skládek; vypouštění odpadních chemikálií
Polychlorovaný bifenyl - PCB 1242 >99,2 Změny kůže; problémy s brzlíkem; imunitní nedostatky; reprodukční problémy, problémy nervového systému; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se ze skládek; vypouštění odpadních chemikálií
Polychlorovaný bifenyl - PCB 1248 >99,4 Změny kůže; problémy s brzlíkem; imunitní nedostatky; reprodukční problémy, problémy nervového systému; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se ze skládek; vypouštění odpadních chemikálií
Polychlorovaný bifenyl - PCB 1254 97,5 Změny kůže; problémy s brzlíkem; imunitní nedostatky; reprodukční problémy, problémy nervového systému; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se ze skládek; vypouštění odpadních chemikálií
Polychlorovaný bifenyl -  PCB-1260 (Aroclor) >97,0 Změny kůže; problémy s brzlíkem; imunitní nedostatky; reprodukční problémy, problémy nervového systému; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se ze skládek; vypouštění odpadních chemikálií
Pentachlorfenol >99,0 Problémy jater a ledvin; vliv na reprodukční činnost; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se z továren na zpracování dřeva; zbytek zakázaného herbicidu
Fenantren >99,0 Zvýšené riziko vzniku rakoviny

Uvolňuje se z ropných rafinerií, uvolňuje se ze skládek; uvolňuje se při výrobě insekticidů, barviv a plastů

Fenol >98,1 Průjem a zažívací problémy; zabarvení a popraskání kůže; vliv na vývoj Uvolňuje se ze skládek a skládek nebezpečného odpadu; uvolňuje se ze závodů na výrobu plastů a fenolu
Pyren >98,1 Poškození ledvin Uvolňuje se při výrobě insekticidů, barviv a plastů
TCDD (2,3,7, 8-tetrachlor--dibenzo-para-dioxin) >99,9 Reprodukční problémy; zvýšené riziko vzniku rakoviny Emise ze spalování odpadů a jiných látek; uvolňuje se z chemických továren
Toxafen 96,2 Problémy s játry, ledvinami a štítnou žlázou; účinky na centrální nervový systém; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se z insekticidu použitého na bavlně a dobytku
1,2,4-trichlorbenzen 99,3 Změny v nadledvinkách Uvolňuje se z textilních továren
1,1,2-trichloretan >99,9 Problémy s játry, ledvinami a imunitním systémem Uvolňuje se z průmyslových chemických továren
2,4,6-trichlorfenol >98,7 Reprodukční a vývojové problémy; poškození jater a ledvin, zvýšené riziko vzniku rakovin Uvolňuje se při použití v pesticidech
4,4-dibrom-1,1 -bifenyl 95,7 Ztráta hmotnosti, poruchy kůže, problémy s játry, ledvinami, štítnou žlázou a nervovým a imunitním systémem; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se ze skládek a odpadních vod ze závodů na výrobu zpomalovačů hoření a na výrobu plastů
Uhlovodíky (benzin, kerosin, nafta) >99,0   Znečištění půdy benzínem, kerosinem, motorovou naftou
TCDF (2,3,7,8-tetrachlordibenzofuran) >99,9 Problémy s kůží, respiračním a nervovým systémem Emise ze spalování odpadů a jiných látek; uvolňuje se z chemických továren
1,2,3-Trichlorpropan >99,4 Kontaminant, jed, karcinogen, látka toxická pro reprodukci. Odlakovač barev, rozpouštědlo a jako odmašťovač. Výroba pesticidů, chlorovaných rozpouštědel, různých druhů plastů a látek jako například hexafluoropropylen.

 

Eliminace pesticidů a jejich vedlejších produktů
Kontaminant Míra eliminace v % Potenciální účinky na zdraví v případě požití z vody Zdroje kontaminantu v pitné vodě
Alachlor >97,6 Problémy s očima, játry, ledvinami nebo slezinou; anémie, zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se z herbicidů použitých na řádkové plodiny
Aldikarb (Temik) 99,8 Problémy centrálního nervového systému, neurologické problémy Uvolňuje se z půdy ošetřené insekticidem
Aldrin 97,4 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se z půdy ošetřené insekticidem
Atrazin >97 Problémy kardiovaskulárního systému; reprodukční potíže; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se z herbicidu použitého na řádkové plodiny; uvolňuje se z odpadních vod výrobních závodů
alfa-benzenhexachlorid >99,6 Poškození jater a ledvin; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se z půdy ošetřené insekticidem
beta-benzenhexachlorid >99,6 Poškození jater a ledvin; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se z půdy ošetřené insekticidem
delta-benzenhexachlorid >99,6 Poškození jater a ledvin; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se z půdy ošetřené insekticidem
gama-benzenhexachlorid (lindan) >99,6 Poškození jater a ledvin; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se z půdy ošetřené insekticidem
Karbaryl >98,3 Inhibitor cholinesterázy, způsobuje bolesti hlavy, ztrátu paměti, svalovou slabost a křeče; problémy s játry a ledvinami Uvolňuje se z půdy ošetřené insekticidem
Chlordan (technická směs) 99,5 Problémy s játry nebo nervovým systémem; zvýšené riziko vzniku rakoviny Zbytky zakázaného termiticidu
Chlorpyrifos >99,9 Inhibice cholinesterázy způsobuje nevolnost, závratě a zmatenost; problémy nervového systému Uvolňuje se při domácím použití insekticidu na šváby, blechy, termity nebo při použití na farmách při boji s klíšťaty na dobytku a škůdci rostlin
4,4- DDD 98,2 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Zbytky zakázaných pesticidů; uvolňuje se ze skládek
2,4- D >98 Problémy s ledvinami, játry a hematologické problémy Uvolňuje se z herbicidů použitých na řádkové plodiny
Dibromchlorpropan (DBCP) >99,7 Reprodukční problémy; poškození ledvin; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se při použití jako nematocid při vykuřování půdy
1,2-dibrommetan (EDB) >99 Problémy s játry, žaludkem, reprodukčním systémem a ledvinami; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se z ropných rafinerií
Dieldrin 99,7 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se z půdy ošetřené insekticidem
alfa-endosulfan 97,1 Narušení endokrinního systému Uvolňuje se z insekticidu použitého na ošetření potravinových plodin
beta-endosulfan 97,5 Narušení endokrinního systému Uvolňuje se z insekticidu použitého na ošetření potravinových plodin
Endosulfan sulfát 95,4 Poškození jater, ledvin a reprodukčních orgánů; narušení endokrinních funkcí Rozklad alfa a beta izomerů endosulfanu
Endrin 99,7 Problémy s játry; účinky na nervový systém Zbytek zakázaného insekticidu
Endrin aldehyd >99,0 Problémy s játry; účinky na nervový systém Rozklad endrinu
Guthion >99,9 Problémy nervového systému; změny osobnosti Uvolňuje se z půdy ošetřené insekticidem
Heptachlor 99,9 Poškození jater a centrálního nervového systému; zvýšené nebezpečí vzniku rakoviny Zbytky zakázaného termiticidu
Heptachlor epoxid 99,6 Poškození jater; zvýšené riziko vzniku rakoviny Rozklad heptachloru
Hexachlorbenzen >98,8 Poškození jater a ledvin; reprodukční problémy; benigní tumory na endokrinních žlázách; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se ze závodů na zpracování kovů a na výrobu agrochemikálií
Malathion >99,0 Problémy nervového systému Uvolňuje se při použití insekticidu na farmách a zahradách
Metoxychlor >99,0 Poškození tkáně ledvin, jater a srdce; reprodukční problémy Uvolňuje se z insekticidu použitého na ovoci, zelenině, vojtěšce, hospodářských zvířatech
Parathion >99,9 Hematologické problémy Uvolňuje se při použití jako insekticid
Pentachlorfenol 99 Problémy jater a ledvin; vliv na reprodukční činnost; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se z továren na zpracování dřeva; zbytek zakázaného herbicidu
Strychnin >99,8 Poškození ledvin a mozku Uvolňuje se při použití jako pesticid
2,4,5-TP (silvex) >95 Poškození jater a ledvin Zbytek zakázaného herbicidu
Toxafen 96,2 Problémy s játry, ledvinami a štítnou žlázou; účinky na centrální nervový systém; zvýšené riziko vzniku rakoviny Uvolňuje se z insekticidu použitého na bavlně a dobytku

 

Eliminace vedlejších produktů dezinfekce
Kontaminant Míra eliminace v % Potenciální účinky na zdraví v případě požití z vody Zdroje kontaminantu v pitné vodě
Kyselina tribromoctová >98 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Vedlejší produkt vznikající při dezinfekci pitné vody
Bromchloracetonitril 98 Podezřelý karcinogen Vedlejší produkt vznikající při dezinfekci pitné vody
Dibromacetonitril 98 Podezřelý karcinogen Vedlejší produkt vznikající při dezinfekci pitné vody
Dichloracetonitril 98 Podezřelý karcinogen Vedlejší produkt vznikající při dezinfekci pitné vody
Trichloracetonitril >98,6 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Vedlejší produkt vznikající při dezinfekci pitné vody
1,1-dichlorpropanon 98,6 Podezřelý karcinogen Vedlejší produkt vznikající při dezinfekci pitné vody
1,1,1 -trichlorpropanon 96,3 Podezřelý karcinogen Vedlejší produkt vznikající při dezinfekci pitné vody
Chlorpikrin 99 Toxicita pro lidi, včetně karcinogenicity, reprodukční a vývojové toxicity, neurotoxicity a akutní toxicity Uvolňuje se při použití jako pesticid a jako vedlejší produkt dezinfekce pitné vody
Eliminace ostatních látek
Kontaminant Míra eliminace v % Potenciální účinky na zdraví v případě požití z vody Zdroje kontaminantu v pitné vodě
Vinylchlorid >95 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Použití při výrobě polyvinylchloridu (PVC). Výroba vodovodních trubek. uvolňuje se z továren na výrobu plastu.
Mikrocystin-LR >99,8 Poškození jater; zvýšené riziko vzniku rakoviny Toxin běžně produkovaný vodními řasami.
Částice větší než 0,2 mikronu min. 96,6   Usazeniny, špíny, vodní kámen, azbest…
Olovo >99,9   Olověné trubky…
Rtuť >96   Průmyslové a odpadní zdroje
Radon >99,99 Zvýšené riziko vzniku rakoviny Radioaktivní plyn, rozpad uranu... V půdách a horninách obsahujících uran, žulu, břidlici, fosfát a smolinec. Eroze přírodních úložišť.
Měď při pH 6,5 >90 Poškození ledvin Eroze přírodních úložišť; uvolňuje se z rafinérií a továren; uvolňuje se ze skládek a orné půdy
Měď při pH 8,5 >90 Poškození ledvin Eroze přírodních úložišť; uvolňuje se z rafinérií a továren; uvolňuje se ze skládek a orné půdy
MTBE (metyl terciární butyl éter) >96 Ovlivňuje chuť a zápach vody, podezřelý karcinogen Únik z podzemních a nadzemních zásobníků paliva, z potrubí, během tankování, při automobilových nehodách, kdy se poškodí palivová nádrž, při likvidaci „starého" benzínu, emise ze starších lodních motorů a v menší míře při bouřích a srážkách s MTBE ve vzduchu

Nově zjištěné látky vyskytují se v pitné vodě. Test podle nové normy NSF/ANSI 401.

Herbicidy a pesticidy: Míra eliminace v %  Zdroje kontaminantu v pitné vodě
DEET (N,N-Diethyl-meta-toluamid)  >98,5 Pesticid, běžně používaná aktivní složka v repelentech proti hmyzu
Metolachlor  >98,5 Organická sloučenina, která se používá jako herbicid
Linuron  >96,2 Herbicid často používaný při kontrole trav a plevelů
Chemické sloučeniny:    
TCEP (tris(2-carboxyethyl)phosphine) >98,0  Přísada zpomalující hoření, změkčovadlo a regulátor viskozity v různých typech polymerů vč. polyuretanu, polyesterových pryskyřic a polyakrylátů
TCPP (Tris(1,3-dichloro-2-propyl)phosphate)  >97,9 Přísada zpomalující hoření
BPA (Bisphenol A)  99,1 Chemická sloučenina používaná jako změkčovadlo
Nonyl fenol - Nonyl phenol  96,2 Látka, která se často používá jako prekurzor komerčních čisticích a pracích prostředků

Tyto látky se mohou nacházet v pitné vodě ve stopovém množství.

Námi používaný filtr je první zařízení na světě, které certifikát podle této normy získalo!

Eliminace léků, antibiotik, antikoncepce…
Léky na předpis:  Míra eliminace v % Potenciální účinky na zdraví v případě požití z vody  Zdroje kontaminantu v pitné vodě
Meprobamát - Meprobamate >95,2   Sloučenina nacházející se ve zklidňujících lécích a lécích proti úzkosti
Fenytoin - Phenytoin >96,1   Antiepileptikum
Atenolol 99 Potenciální složka narušení endokrinního systému (EDC) Základní lék na vysoký tlak, onemocnění srdce a poruch srdečního rytmu. Působí tak, že zpomalí srdce a sníží jeho zátěž.
Karbamazepin - Carbamazepine >98,3   Lék proti křečím, stabilizující náladu
Trimetoprim, Trimethoprim >96,3 Potenciální možnost narušení metabolismu kyseliny listové u mikroorganismů Antibiotikum - součástí přípravků Septra, Bactrim, Biseptol…
Estrone >96,9 Potenciální možnost zvýšení neplodnosti žen i mužů Antikoncepce na předpis, farmaceutická kategorie léčiv
Volně prodejné léky:      
Ibuprofen 95,1   Lék proti bolesti a protizánětlivý lék, považovaný za farmaceutický kontaminant
Naproxen >97,0   Lék proti bolesti a protizánětlivý lék, považovaný za farmaceutický kontaminant
Ostatní látky:      
Ethinylestradiol (17-alfa-ehinyl estradiol) nebo EE2 98 Potenciální složka narušení endokrinního systému (EDC)  

Tyto látky se mohou nacházet v pitné vodě ve stopovém množství.

Rozbory pitné vody obsahující léčiva jsou rozvíjející se oblastí výzkumu. Úrovně, které jsou hlášeny, se uvádí v dílech na bilion (ppt), ale pro mnoho lidí jsou stále alarmující, i když nejsou uváděné žádné zdravotní potíže spojené s některou z hlášených úrovní léčiv.

Test podle nové normy NSF/ANSI 401. Námi používaný filtr je první zařízení na světě, které certifikát podle této normy získalo!

Poznámka:

Úroveň některých kontaminantů v odtékající vodě je nižší, než jakou je možno danou analytickou metodou zjistit. Ve vzorcích odtékající vody například nebylo možno zjistit acenaften. Mez citlivosti byla 0,23 ppb, (1 ppb=1 miliardtina z celku.). Hladina acenaftenu ve vzorcích odtékající vody by se mohla pohybovat někde mezi 0 až 0,23 ppb.

Kdyby byla hladina acenaftenu v odtékající vodě (po 5670 litrech) v mezích citlivosti, procento jeho eliminace by bylo 99,7 %. Jelikož však skutečnou míru eliminace (která je někde mezi 99,7 % a 100 %) nelze stanovit, jsou výsledky jednoduše uvedeny jako >99,7 %.

2) Likvidace biologických zátěží

Je použita technologie ultrafialového světla (o intenzitě 80 mJ/cm2), která zajišťuje odstranění více než 99,99 % virů, bakterií, zárodků tasemnic, prvoků, rezistentních prvoků (tyto prvoky není možné odstranit chlorováním)ostatních parazitů, kteří se v současnosti u nás ve vodě běžně vyskytují a mohou přenášet zárodky nemocí. Nejmenší parazitičtí prvoci mají oocysty o velikosti 3 až 4 mikrony a systém je bezpečně zachycuje.

UV lampa

UV záření

Velikosti některých známých vodních parazitických prvoků
Rozměry patogenů (v mikrometrech)
Cryptosporidium parvum 3 až 4
Endolimax 5 až 14
lodamoeba 5 až 14
Naegleria 7 až 21
Cyclospora cayetanesis 8 až 10
Giardia lamblia 8 až 12 x 6 až 8
Entamoeba histolytica 10 až 20
Toxoplasma gondii 10 až 13 x 9 až 11
Acanthamoeba 12 až 23
Vajíčka Taenia solium 35 až 40
Vajíčka Aspari lumbricoides 40 až 75 x 35 až 50

 

Redukce bakterií, virů a cyst
Mikroorganismus Míra eliminace v %
Bakterie  
Routella terrigena >99,9999
Viry  
Poliovirus >99,99
Rotavirus >99,99
Kolifág MS-2 99,97
Cysty  
oocysty Cryptosporidium parvum 99,95

 

Redukce bakterií, virů a parazitů UV zářením
Bakterie, viry a paraziti Intenzita UV záření zajišťující redukci z 99,9 % Redukce očekávaná při 42,2 mJ/cm2
Shigella dysenteriae 2,0 mJ/cm2 >99,9999%
Vibrio cholerae 2,2 mJ/cm2 >99,9999%
Yesinia entertocolitica 3,7 mJ/cm2 >99,9999%
Aeromonas hydrophila 3,7 mJ/cm2 >99,9999%
Campylobacter jejuni 3,7 mJ/cm2 >99,9999%
Enterohemoragickä Escherichia coli 4,2 mJ/cm2 >99,9999%
Salmonella typhi 6,6 mJ/om2 >99,9999%
Legionella pneumophila 7,4 mJ/cm2 >99,9999%
Routella terrigena 9,1 mJ/cm2 >99,9999%
Mikrosporidie 9,0 mJ/cm2 >99,9999%
Helicobacter 6,2 mJ/cm2 >99,9999%
Hepatitida typu A 2,2 mJ/cm2 >99,9999%

Lampa použitá v testu odpovídala 150 % kapacity zařízení, což simulovalo nejhorší opotřebení. V testu byly použity vzorky vody s extrémními obsahy celkového organického uhlíku (TOC), nitrátů, dusitanů a kalů.

Intenzita UV záření byla stále 42,2 mJ/cm2. Tato intenzita bohatě překračuje 9,1 mJ/cm2, což je hodnota nezbytná k redukci Routella terrigena o 99,9 %, Z tohoto hodnocení vyplynulo, že dávka 42,2 mJ/cm2 redukuje obsah Routella terrigena a ostatní mikroorganizmy o více než 99,9999 %.

My takto vyčištěnou vodu bez většiny chemických a biologických zátěží nazýváme pracovně „dobrou technickou vodou“. Voda však stále nesplňuje naše kritéria na energetickou kvalitu vody.

3) Navrácení vnitřní struktury buňkám vody

Z důvodu transportu je voda vodárnou stlačena přibližně na hodnotu 0,6 MPa (okolo 6 atmosfér = 60 m vodního sloupce). Toto stlačení se negativně projeví na tvaru buňky vody, která se nedokáže dostat do mezibuněčného prostoru tkání a neplní tak svoji funkci. Navrácení vody do původního stavu se provádí v nádobách speciálního tvaru.

4) Obnova přirozených energetických vlastností vody

Navracíme vodě její přirozené vibrace přírody a vyšší duchovní úrovně, o které přišla při celém procesu čištění vodárnami a následného transportu až k nám. Výsledkem by měla být voda 100% vhodná pro lidský život. Tato vlastnost vody je těžko fyzikálními stroji měřitelná. Využíváme zde spolupráci s vysoce citlivými jedinci a psychotronikem.

Výsledný efekt vody 100% vhodné pro lidský život

Takto by mohl vypadat rozdíl ve struktuře vody. Vlevo stlačená počáteční voda, která není schopna vytvořit krystal. Vpravo voda po kompletním procesu očisty a navrácení přirozených energetických vlastností.

krystal-vody-porovnání

Takto čistá a strukturovaná voda je pro naše tělo naprosto přirozená. Pronikne i do mezibuněčného prostoru a vykonává veškeré funkce, které musí v našich tělech na hmotné i energetické úrovni plnit.