Pitva filtru

Rozbor námi používaného filtru na čištění pitné vody. Veškeré fotografie jsou nafoceny po vyčištění cca 5 000 litrů pražské kohoutkové vody.

Velikost filtru

Pro srovnání je zde i filtrační jednotka hojně známé konvice Brita pracující také na bázi uhlíku.

espring-pitva-01

Obal filtru

Vnější netkaná vrstva náhradního filtru je vyrobena jako jediná vrstva. Netkaný materiál používaný ve filtrační jednotce na úpravu pitné vody je syntetický polymerový materiál známý pod jménem polypropylen. Polypropylen je inertní, což znamená, že po celou dobu životnosti náhradního filtru nebude chemicky reagovat, ani se rozkládat.

espring-pitva-02

Vnější pórovitá netkaná vrstva přechází do hustší vrstvy. Pod nimi se nachází vlastní filtrační uhlíková jednotka.

espring-pitva-03

Porovnání pórovitosti obou vrstev. (Červený trojúhelník je novinový papír.)

espring-pitva-04

UV lampa

Uprostřed filtru je umístěna UV lampa.

espring-pitva-05

Mezi kovovým pouzdrem a skleněnou ochranou UV lampy protéká voda. Jsou zde eliminovány veškeré biologické zátěže.

espring-pitva-06

UV lampa ve svém skleněném obalu.

espring-pitva-07

Celek

Uhlíkový filtr s vnitřním kovovým pouzdrem, vnitřní obal, vnější obal a UV lampa.

espring-pitva-08

Zrno

Pro srovnání uhlíkové plochy byla opět použita náplň z filtrační konvice Brita.

espring-pitva-09

Porovnání zrna uhlíku. Levý vzorek námi používaný filtr, pravý vzorek je zrno konvice Brita.

espring-pitva-10

Není uhlík jako uhlík. :-)