O vodě trochu jinak

Hlavním pilířem našeho zdraví je voda. Ne každá voda je však vhodná pro lidský život.

Jen málokdo je schopen vodu vhodnou pro lidský život pocitově poznat. Někteří z nás mohou ve vodě rozpoznat chemické sloučeniny podle chuti, ale biologickou zátěž už ne. Jen ti nejcitlivější, žijící většinou v čistém prostředí a na živé stravě, jsou schopni vycítit i energetické vlastnosti vody.

Naše tělo je však neomylné a vodu, která pro něj není vhodná, automaticky odmítá, nebo ji dokonce není schopno ani přijmout.

Mnoho lidí pak pije i několik litrů vody denně a tělo je stejně dehydrované. Nebo naopak nejsou schopni vodu vypít vůbec. V obou případech je příčina stejná. Tělo neumí se špatnou vodou pracovat a prostě ji nepřijímá.

Pokud tělu dodáme vodu vhodnou pro lidský život, vše se rychle srovná a tělo okamžitě vodu vstřebává a správně distribuuje.

Aby voda poskytla našemu tělu svůj dar v plné síle, musí ve většině případů před použitím projít několikaúrovňovým očistným procesem.

1) Odstranění chemických látek

2) Likvidace biologických zátěží

3) Navrácení vnitřní struktury buňkám

4) Obnova jejích přirozených energetických vlastností

Veškeré nečistoty, které se nachází v ovzduší a v zemi, jsou i ve vodě!

Všechny zdroje pitné vody (kohoutková, studniční, povrchová, studánková i balená) jsou v současnosti ve většině případů z mnoha důvodů nevyhovující.

 

Kohoutková voda:

Vodárny jsou ve většině případů nuceny z důvodu mnohakilometrového transportu vodu stlačit a chemicky ošetřit.

V současnosti ale není chemií odstraněna ani veškerá biologická zátěž, protože určitá skupina prvoků, takzvaní „chlor rezistentní prvoci“ (Blastocystis hominis, Blastocystik, Cryptosporidium parvum, Isospora belli, Sarcocystis), si na naši úpravu vody chlorem již dávno zvykla. Takže někdy nepijeme jen chlor, ale i breberky, kvůli kterým se tato chemie používá.

I kdyby byla voda na výstupu z vodárny chemicky i biologicky perfektní, není v silách vodáren navrátit vodě její energetické vlastnosti. Nejsou schopni dodávat vodu 100% vhodnou pro lidský život, protože to prostě není technicky možné. Dělají pro nás vodu, kterou my nazýváme „transportní vodou“. Udělat si z ní vodu 100% vhodnou pro lidský život je náš úkol!

 

Studniční a studánková voda:

Tato voda je ve většině případů nevhodná ke konzumaci hned z několika hledisek: chemického i biologického. Ani vysoce citliví lidé nejsou většinou schopni detekovat ve vodě prvoky nebo zárodky větších „breberek“ jako zvířecích tasemnic atd., které jsou v těchto zdrojích naprosto běžné i u takzvaných energetických nebo osvícených pramenů. Jedinou útěchou nám může být, že pijeme energeticky „vydatné“ parazity.

 

Povrchová voda:

Pít vodu z potoka bez jakýchkoliv úprav je jenom pro opravdu otrlé jedince, i když bod 3) a 4) bude zřejmě v pořádku. Ve vodě najdete naprosto vše, co se nachází v okolí toku.

 

Balená voda:

Kvalita těchto vod se velice liší podle zdroje a výrobce. Ani u perfektního zdroje však není výrobce schopen zajistit nezávadnost vody po celou dobu trvanlivosti (například nevhodným skladováním atd.).

U vod stáčených ze stojanů to je obdobné. I perfektní zdroj vody může být znehodnocen špatnou údržbou stojanů.